This is an example of a HTML caption with a link.

Moerwijk

Een grotendeels naoorlogse wijk tussen het Zuiderpark en park Overvoorde, een wijk met potentie. Moerwijk onderscheidt zich van vinexwijken zoals Ypenburg en Wateringseveld. Geen standaard rijtjeswoningen met voortuintjes en achtertuintjes. Moerwijk is ook niet binnenstedelijk, zoals Transvaal of de Schilderswijk. Er is meer groen en meer ruimte. Moerwijk is een tuinstad, echter met nogal een eenzijdig woningaanbod. Kleine portiek etagewoningen. Om te onderzoeken of er ook alternatieve modellen mogelijk zijn om Moerwijk te herstructureren is een willekeurig plangebied geselecteerd. De rechthoek tussen Cannenburglaan, Loevesteinlaan, Erasmusweg, Rijnauwenstraat. De Cannenburglaan heeft een prachtige groene kwaliteit, de binnenterreinen van de woonblokken zijn helaas vanwege beheersproblematiek afgesloten met hekken. De portieketagewoningen zij begin jaren 90 voorzien van lompe kunststof kozijnen. De subtiele architectonische kwaliteit van de blokken is hiermee te niet gedaan. De bevolkingssamenstelling van Moerwijk is tegenwoordig veelkleurig en veelvormig. Om tegemoet te komen aan deze nieuwe bevolkingssamenstelling kan je de wijk slopen en een geheel nieuwe wijk kunnen bouwen. Echter ervaring heeft ons geleerd dat het verstandiger is zoveel als mogelijk te handhaven en te hergebruiken. Door het strategisch slopen van een beperkt aantal woningen, het toevoegen van een aantal nieuwe woningen, het ombouwen van bestaande woningen en het transformeren de openbare ruimte ontstaat een wijk met meer diversiteit. Op dit moment is de inrichting van de openbare ruimte erg eenduidig: verkeerstraten afgewisseld met gemeenschappelijke binnengebieden. De achterzijde en binnenterreinen van de blokken hebben een volwassen groene kwaliteit. Het is verassend te ervaren dat de binnenterreinen anderhalve meter lager liggen dan het straatniveau. Door op een slimme manier om te gaan met de al reeds bestaande hoogteverschillen in het gebied kunnen we alternatieve parkeeroplossingen realiseren en divers gebruik van de openbare ruimte. Carports en balkons aan de bestaande woonblokken kunnen een kwaliteitsverbetering betekenen en een meer gevarieerd aantal woningtypes generen. Een veranda met een trapje naar het binnen terrein zal de relatie tussen woning en buitenruimte optimaliseren.

locatie

Moerwijk, Den Haag

opdrachtgever

stichting Wijkorganisatie Moerwijk – WOM

studie

in het kader van de conferentie: ‘wonen in Moerwijk 2020 en daarna’

doorlooptijd

2011

ontwerpteam

architecten van Mourik | projectarchitect: Joost Glissenaar met Romke de Haan, Kris Horvers, Ana Jiménez de Pedro, Lotte Zaaijer