This is an example of a HTML caption with a link.

Gestapelde Kas

Maximaal volume voor een minimale prijs ( energiezuinig). In plaats van een tuin of een balkon is de woning voorzien van een royale overdekte ’buiten’ ruimte met behulp van een ‘kas’ constructie. Dit principe is al eerder succesvol toegepast in een 2-laagse rijwoning. De studie ‘gestapelde kaswoning’ onderzoekt of het ook mogelijk is om in een gestapelde variant een woongebouw te maken dat gebruik maakt van het vernuft van de kassenbouw en daarmee een interessant alternatief is voor de standaard rijwoning met tuin. Door de bescherming van de kasconstructie kan de balkon-tuin voor de woning een groot deel van het jaar gebruikt worden. Het totale gebruiks- oppervlak van de woning wordt hierdoor aanzienlijk uitgebreid. De kas ruimte vormt zowel bij heel koud weer als bij grote warmte een thermische buffer, wat het energie-verbruik en de leefbaarheid in huis ten goede komt. Tevens wordt de door de zon voorverwarmde lucht in de kas gebruikt voor de ventilatie van de woning, zodat het energie-verbruik verminderd wordt. Een HSH-Fiwihex® warmtewisselaar gekoppeld aan een warmte/koude opslag in de bodem kan toegepast worden om op een energiearme manier de kasruimte te koelen en te verwarmen. Er is een korte berekening gemaakt van de energiebalans over de gestapelde kaswoningen. Uit deze berekening blijkt dat dit concept zeer gunstig scoort. Op een gemiddelde winterdag in december of januari is de instraling van de zon groter dan het warmteverlies van de woningen. De instraling overdag is gemiddeld voldoende om het gebouw 24 uur te verwarmen. Er is een buffering van warmte nodig over 24 uur. Dit kan via een buffertank of via vloerverwarming, waarbij het beton van de vloeren als warmtebuffer gebruikt wordt. In het gesloten deel van de woning kan met een enkele HSH-Fiwihex® Flat ZLT de temperatuur aanvullend individueel geregeld worden.Doordat de glazen kas gevel fungeert als de waterkerende schil kan de thermische schil eenvoudig uitgevoerd worden in piepschuim. In piepschuim kan op iedere plek en een iedere vorm een gat gemaakt worden zodat de woning eenvoudig geïndividualiseerd kan worden

locatie

Bijlmer Amsterdam

opdrachtgever

studie i.k.v. Stawon: alternatieve woningtypologieën voor de bijlmer

omvang

32 woningen a 195m2 per woning

doorlooptijd

studie: oktober – december 2009

ontwerpteam

architecten van Mourik | projectarchitect: Joost Glissenaar met Wesley Leeman, Carlos Vercher

adviseurs

HSH-Fiwihex, Oldenzaal