This is an example of a HTML caption with a link.

AOTO

Het stedenbouwkundig plan vraagt op een 22 meter diep kavel om een 10 meter diepe 3-laagse woning, met een tuin aan de straat- en de waterzijde, wonen op de begane grond en parkeren op eigen terrein. Dit is tegenstrijdig met het stedenbouwkundig programma van eisen, met name:sociale veiligheid in de vorm van woonfuncties aan de straat, wonen aan het water, de bezonning en een daklandschap met de status vijfde gevel ( speciaal van belang i.v.m. beleving vanuit de flatgebouwen). Bovenstaande tegenstrijdigheden hebben het ontwerp vooral een onderzoek naar de positionering van de woning op het kavel gemaakt. Dit onderzoek heeft in drie stappen tot het uiteindelijke ontwerp geleid:

1/De 3-laagse bouwmassa is verschoven naar de waterkant, waarmee de relatie wonen-water geoptimaliseerd is. Hierdoor ontstaat aan de voorzijde een op het zuiden georiŽnteerde tuin van 12 meter diep.

2/Het aantal bouwlagen word gereduceerd van 3 naar 2, dit minimaliseert de diepte van de voortuin tot 4 meter zodat de relatie tussen wonen en straat verbeterd wordt.

3/De tuin wordt verplaatst naar het dak, het parkeren wordt uit de bouwmassa gehaald, de woonkamer en keuken worden verplaatst naar de verdieping. Deze ingrepen maken de definitieve vorm; een sculpturaal blok zonder nadrukkelijke voor- en achterzijde.

Het verzonken dakterras impliceert een geprivatiseerde buitenruimte (over het hellende dak blijft contact met de straat mogelijk), een levendig daklandschap, een directe koppeling van het terras met de woonverdieping en een grotere daglichttoetreding in het hart van de woning. De uitkraging van de woonverdieping over de parkeerplaats garandeert een goede relatie tussen wonen en de straat. Het hellende dakvlak levert een hoge woonkamer en een stedelijke wand aan de waterkant op.


locatie

De F buurt, Amsterdam Zuid-Oost

opdrachtgever

ERA bouw Zoetermeer

omvang

18x 190m2

ontwerpteam

Joost Glissenaar, Klaas van der Molen