This is an example of a HTML caption with a link.

Introductie

Het is de uitdaging architectuur te maken die boven zijn eigen fysieke grenzen uitstijgt en die ruimte biedt aan verrassende activiteiten en ervaringen. Joost Glissenaar ontwikkelt heldere en leesbare architectuur. De beste projecten van het bureau zijn de projecten die op het eerste oog voor de hand liggen en in tweede instantie pluriform en gelaagd.


In het afgelopen decennium heeft Joost Glissenaar als partner bij B A R en architecten van Mourik een brede variŽteit projecten gerealiseerd zoals o.a. de nieuwbouw van een drukkerij met kantoren, de verbouw van monumentale panden tot een kunstencentrum, een cultuurcentrum en een opvang voor verslaafden, het interieur van de Bond van Nederlandse Architecten, politiebureaus, een brugbedieningsgebouw en 34 woningen in de binnenstad van Vlissingen. Daarnaast zijn studies en masterplannen gemaakt voor o.a. woongebouwen, een buurt winkelcentrum, jeugdcentra en de spoorzone in Zwolle. Het zijn het soort projecten waar de kwaliteiten van het bureau bij uitstek op aansluiten; in directe samenwerking met de opdrachtgever en gebruikers binnen een helder kader een optimaal architectonisch object realiseren. Budget en planning zijn sturende elementen in het proces, duurzaamheid is vanzelfsprekend.


Joost Glissenaar is geÔnteresseerd in de typologie van gebouwen en met name de karakteristiek van het gebouw die voortkomt uit het gebruik en het programma. De zoektocht naar de essentie van de opdracht staat gelijk aan de zoektocht naar de typologie. Een opdracht wordt altijd geanalyseerd vanuit diverse gezichtspunten omdat elke randvoorwaarde een ontwerp benadering kan genereren die leidt tot een nieuwe of vernieuwde typologie. Des al niet te min worden de keuzes in het ontwerpproces altijd beÔnvloed door vooringenomenheid en smaak.

Joost Glissenaar maakt gebruik van verschillende ontwerp methodes:

-organisatie

Vorm geven is organiseren, daarom is een belangrijk onderdeel van de ontwerpmethode het onderzoek naar de randvoorwaarden die het gebruik en het programma genereren. Een goede ruimtelijke organisatie heeft een zelf oplossend vermogen die op een logische manier alle onderdelen op haar plek doet vallen.

-traditie

De associatieve kracht van herkenbare typologieŽn en haar ruimtelijke structuren zijn een belangrijke bron van inspiratie. Bestaande typologieŽn bieden regelmatig interessante uitgangspunten om nieuwe typologieŽn tot stand te brengen. Transformatie van bestaande typologieŽn is een ontwerp methode.

-compositie

De uiteindelijke vorm is het resultaat van een onderzoek naar context, gebruik, materiaal en detail. Het resultaat is een ontwerp met een eigen logica. Het ontwerp vertalen in een verklarend schema is een belangrijk instrument.


Vooral het enthousiasme waarmee aan een project gewerkt wordt, het openstaan voor innovaties en de samenwerking met de opdrachtgever zijn de elementen die een project succesvol maken.


webdesign en bouw: empercent
grafisch ontwerp: neeltje de vries