This is an example of a HTML caption with a link.

Europan

De Polderweg ligt ingeklemd tussen het Muiderpoortstation en de Ringvaart en heeft een strategische positie t.o.v. de Amsterdamse grachtengordel en de snelweg. De locatie is ideaal om woningen te ontwikkelen. De consequentie is dat dit (voormalige) industriŽle reservaat ten prooi valt aan de 'geciviliseerde' wereld. 'Sandwich Stad' overwint een paradox. Het biedt een stedenbouwkundige structuur aan de structuurloze kwaliteiten van de periferie. Het plan onderzoekt een methode om binnen een hiŽrarchieloos kader een ontwerp te maken dat ruimte geeft aan een individuele invulling. Sandwich Stad is een plan voor een gedifferentieerde wijk die niet suburbaan en niet stedelijk is. Een eenduidige stedenbouwkundige structuur zorgt ervoor dat de openheid in het plan beheersbaar blijft. De vrijheid en flexibiliteit die het huidige gebied kenmerkt wordt gewaarborgd. Sandwich Stad bestaat uit een aantal autonome elementen die een meerwaarde krijgen door haar verzameling in een collectie. Het gebied is opgebouwd uit een vijftiental horizontaal georganiseerde stroken van 12 meter hoog en 12,6 meter diep. Elke strook kent zijn eigen uitgesproken 'identiteit' en wordt gekarakteriseerd door één uitgesproken woningtype of functie. De types en functies zijn vertaald naar het gevelbeeld, De stroken knikken op een vanzelfsprekende wijze om de te handhaven bebouwing en om specifieke maaiveld-invullingen. Refererend aan de historie van het gebied hebben de blokken een industrieŽl karakter. Het zijn sculpturale blokken zonder een nadrukkelijke voor- en achterzijde, de stroken zijn aan alle zijden benaderbaar. Er wordt een collectie woningen/ werkruimtes aangeboden waaruit een keuze gemaakt kan worden. De keuze voor een woning betekent een keuze voor een specifieke strook. Daardoor selecteert zich per strook een groep mensen die dezelfde woonwens heeft. De individuele keuze die gemaakt wordt resulteert in een gemeenschappelijke interesse per strook, een buurt in de lengte. Het maaiveld wordt vormgegeven als een continue vlak. De geÔsoleerde ligging van het terrein wordt hiermee benadrukt en maakt van de losse stedenbouwkundige structuur een samenhangend geheel. Zie ook: www.europan.nl/

locatie

Amsterdam

ontwerpteam

Joost Glissenaar, Klaas van der Molen, Martine Nederend, Marlies Quack

prijsvraag

1e prijs