This is an example of a HTML caption with a link.

Duimdrop

Verspreid over meer dan 25 pleinen in Rotterdam, als de Mc Donalds van de sociale vernieuwing is de ‘Duimdrop’ geland: als vorm autonoom ten opzichte van de pleinen waarop zij staan, als functie des te meer betrokken.Voor dit project zijn pleinen in stadsvernieuwingswijken gezocht waar weinig speelruimte is. Vanuit de container wordt speelgoed uitgeleend aan kinderen tot elf jaar en wordt er toezicht op het plein gehouden. Het is een huis voor kinderen. Kinderen kunnen ‘exclusief’ speelgoed lenen in ruil voor ‘Duimen’, het duimdrop geld dat zij kunnen verdienen door bijvoorbeeld het plein te vegen of andere kinderen te helpen. De initiatiefnemers, een aantal opbouwwerkers, hadden in eerste instantie een voorkeur voor een ‘Efteling-achtige’ vorm, omdat de Duimdrop in variabele contexten wordt geplaatst is uiteindelijk gekozen voor een abstracte doos die neutraal in haar omgeving staat. De wanden van de container zijn rondom geperforeerd door ramen en letters. Doordat de verlichting permanent brandt draagt de Duimdrop ook ‘s nachts bij aan de veiligheid op straat. De container transformeert van een levenloos object tot een mysterieuze goocheldoos.

Een tweede huid van vloerpersroosters is aangebracht op de plywood containerwand. De roosters hebben een tweeledige functie, enerzijds tegen vandalisme en met name graffiti, anderzijds geven de roosters de container een grotere schaal, meer detail en diepte, terwijl de brutaliteit van de container wordt gehandhaafd. Het grote succes van de Duimdrop heeft zijn navolging gehad in andere steden:

Den Haag: De Haagse Hopjes, inmiddels 15 exemplaren gerealiseerd

Delft: De Speelbal en Balspel,

Arnhem: De Kubus,

Utrecht: De Suikerspin, 3 exemplaren

Terneuzen: De Speelneus, 2 exemplaren

locatie

meer dan 25 pleinen in Rotterdam

opdrachtgever

Buurt en Speeltuin Werk Rotterdam

omvang in m2 BVO

20 m2

doorlooptijd

vanaf 1994

bouwbudget/ bouwkosten

20.000 euro per container

prijzen

genomineerd voor de Jop Dura prijs

fotograaf

Rob 't Hart