This is an example of a HTML caption with a link.

Brughuis

Het is bijzonder een ontwerp te maken voor een brugbedieningsgebouw, dat slechts 6 maal per jaar wordt gebruikt. Ongeveer 350 dagen per jaar is het brughuis niet meer dan een schakelstation. In plaats van dit schakelstation te beschouwen als hinderlijk technocratisch object kan een nieuw brughuis een opmerkelijk herkenningspunt in het Kanaal van Walcheren worden: een folie in het water. De omgeving van het Station is een plek waar veel dingen samenkomen, zowel qua infrastructuur als architectuur en stedebouw. Op dit moment is de identiteit van de plek diffuus, de plek zoekt een evenwicht tussen stedelijkheid en de periferie terwijl het in het hart van Middelburg ligt. De Stationsbrug is de entree tot de binnenstad van Middelburg vanuit hét centrale openbaar vervoersknooppunt. Tussen de intieme binnenstad en de wijdse omgeving rond het station is de Stationsbrug letterlijk en figuurlijk een scharnierpunt. Het fenomeen van de draaiende brug maakt de oversteek van het brede Kanaal door Walcheren een bijzondere ervaring. Het brughuis is een moderne toevoeging aan de klassieke Stationsbrug. Wij zijn op zoek gegaan naar een vorm die niet verwijst naar de brug maar zich relateert aan de brug. De uiteindelijke vorm van het brughuis is ontstaan door een divers aantal praktische en formele randvoorwaarden. Het object is geörienteerd op het middelpunt van de brug en is tevens een alzijdige sculptuur, de drie gevels zijn gericht op de aanbrug, het water en de Blauwedijk. De brugwachter heeft een 360° panorama, maar het bedieningspaneel staat in de richting van de brug. De elektrotechnische installatie en het toilet zijn een halve verdieping lager geplaatst zodat het uitzicht van de brugwachter er niet door wordt gehinderd. Uit deze 'splitlevel' doorsnede volgt het schijnbare achterover leunen van het object.

locatie

Stationsbrug, Middelburg

opdrachtgever

Gemeente Middelburg

omvang in m2 BVO

30 m˛ brugbedieningsgebouw

doorlooptijd

ontwerp 2001/2003,
bouw 2003/2004

adviseurs

PietersBouwTechniek Utrecht (constructeur)
DGMR Arnhem (bouwfysica)

ontwerpteam

Joost Glissenaar, Klaas van der Molen met Joris Ghyssaert, Joris Voorn, Max Zolkwer

bouwbudget/ bouwkosten

€300.000,-

prijzen

dit project heeft de AM / NAi prijs en de Van Eck prijs ontvangen

fotograaf

Rob 't Hart